درباره ما

 شرکت سمپاشی تضمینی آریا با 15 سال سابقه ی کاری مفید علمی و عملی و به کارگیری کادری مجرب از فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر (دکترای پزشکی عمومی ،مهندسی بهداشت محیط ، مهندسی کشاورزی ، دکترای حشره شناسی و کارشناس سم شناسی ) جملگی می کوشیم تا با استفاده از علم و فن آوری روز و سموم بدون خطر زندگی آرام و سالم را به شما هم وطنان عزیز هدیه کنیم. 

اعمال شیوه های غیرعلمی توسط افرادغیرمتخصص در سمپاشی علاوه برعدم تاثیرمطلوب درمبارزه باحشرات سبب آلودگی محیط زندگی افرادشده وراه رابرای بروزانواع سرطان وبیماریهای مختلف بازمیكند.

متخصصان این شرکت بابهره گیری از دانش خود درخصوص سم‌شناسی و بیولوژی حشرات ونحوه اثرآفات بهداشتی برسلامت افراد با اولین تماس جهت رفع مشكل شمادركنارشما خواهند بود.

نظر به اینكه برای پیشگیری ازانتقال بیماری ها لزوما می‌باید با ناقلین آنها مبارزه شود، بنابراین اصولا لازم است كه اكولوژی و عادات ناقلین دقیقا مورد بررسی قرارگیرند تا بهترین روش مبارزه با آنها انتخاب شده و به طور موثر اعمال گردد. یك کارشناس بهداشت  یا دفع آفات محیط اطلاعاتی درزمینه زیست شناسی،‌ اكولوژی،  وفور فصلی و محل نشو و نمای حشرات فراهم می‌آورد . باچنین اطلاعاتی است كه یك کارشناس بهداشت محیط قادر است مناسبترین روشهای مبارزه باناقل وهمچنین نحوه ارزشیابی عملیات كنترل را پیشنهاد كند.