سمپاشی پشه

امروز با پيشرفت تمدن، زباله ‏ها زودتر جمع مي‏شوند دهات و باغات سمپاشي مي‏شوند. بسياري از مردم خانه‏ هاي خود را نيز سمپاشي مي‏كنند. انواع و اقسام وسايل كشتن حشرات از قبيل حشره كش برقي، حلقه‏هاي دود ضد حشره، و ده‏ها مايع حشره كش ديگر در اختيار مردم است و همه از آنها استفاده مي‏كنند، معذالك باز با كمال تعجب مي‏بينم كه روز بروز برمزاحمت اين حشرات موذي اضافه مي‏شوند و با اينكه از وسايل نامبرده در شمال شهر تهران بيشتر از جنوب آن استفاده مي‏شود، علنا مي‏بينيم كه پشه و مگس در شمال اين شهر، به مراتبب بيشتر و اكنون چند سئوال مطرح است كه ما مي‏خواهيم به آنها جواب دهيم.

Date

02 بهمن 1393

COM_SPSIMPLEPORTFOLIO_PROJECT_TITLE

سمپاشی پشه

Categories

پشه
سمپاشی پشه