سمپاشی موش

۵۰ سال پیش وقتی آن موجود موذی با خانواده خود وارد شهرهای بزرگ ما شد تحقیقات نشان داد این مهمان ناخوانده چیزی نبود جز یک موش آن هم از نوع نروژی که اولین بار از راه گمرک وارد پایتخت شد و دیگر دلشان نیامد این شهر را ترک کنند این درحالی است که موش نروژی نسبت به همنوعانش درشت تر بوده و در رژیم غذایی اش به همه چیز خوری معروف است . حالا موش های نروژی نزدیک به 5 دهه است که شهر های ما را برای زندگیشان انتخاب کرده اند و به نوعی شهروند این شهرها شده اند . شواهد هم بیان گر این واقعیت هست که آنان چنان از زندگی در محیط های شهری لذت می برند که به هیچ قیمتی حاضر به ترک آن نیستند .

Date

03 بهمن 1393

COM_SPSIMPLEPORTFOLIO_PROJECT_TITLE

سمپاشی موش

Categories

موش
سمپاشی موش